Ngày mưa thì nên quằn quại.  (at Lam Atelier)
31st Jul 201411:001 note
31st Jul 201402:12694 notes
~   Unknown (via unabashinglyme)

(via princess-sabbi)

31st Jul 201402:10550 notes
Bận nhưng cô đơn.
30th Jul 201415:57
Whats life?
29th Jul 201414:02
#mymoodtoday (at L’usine et La Cafeteria De L’usine)
#ootd (at Royal City - Vincom Mega Mall)
26th Jul 201411:092 notes
Hà Nội with a view.  (at Vincom Apartment Hanoi)
26th Jul 201402:184 notes
#phiênbảnlỗi
Opaque  by  andbamnan