Happy 20/10 to all my ladies 🙏
20th Oct 201402:48
#wearfloralpunk
Up above and far away.  (at Tim Ho Wan Hanoi)
18th Oct 201407:53
#seen
"Em thả cánh hồng nghiền vụn- nói nâng chén trà thanh xuân- thành trắng bám vương đáy đụn- cạn sao một nước trầm luân."
14th Oct 201413:021 note
7th Oct 201417:38259 notes
7th Oct 201417:379,105 notes
death-by-elocution:

Slouchy and cozy.
7th Oct 201417:35547 notes
7th Oct 201417:34250 notes
mocdieptu:

* Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, ai rồi cũng sẽ một lần đánh mất những vàng son. *
7th Oct 201417:3449 notes
Opaque  by  andbamnan